طرح زیارت

طرح زیارت

معرفی طرح شرایط ثبت نام در طرح ثبت نام در طرح گزارش طرح گزارش تصویری توضیح طرح زیارت هدف از طرح زیارت ایجاد یک فضاي معنوي براي کسانی است که امکان سفر زیارتی ندارند.البته این طرح براي افراد بی سر پرست و دانش آموزان بی بضاعت اجرا می گردد. هدف نهایی این طرح ایجاد ظرفیت […]