توضیح طرح زیارت

هدف از طرح زیارت ایجاد یک فضاي معنوي براي کسانی است که امکان سفر زیارتی ندارند.البته این طرح براي افراد بی سر پرست و دانش آموزان بی بضاعت اجرا می گردد. هدف نهایی این طرح ایجاد ظرفیت معنوي براي این عزیزان و برطرف کردن نیاز هاي معنوي ایشان و دور شدن از فضاي نا امیدي است. امید است با فراهم کردن سایر نیازهاي این عزیزان ، شاهد پیشرفت روز افزون در همه عرصه ها برای این عزیزان باشیم

شرایط ثبت نام در طرح زیارت

1.سفر زیارتی مشهد مقدس به صورت مشارکتی برگزار می شود.لذا مبلغ مشارکت در این طرح 900/000 تومان به ازای هر زائر از طرف ثبت نام کننده و مابقی به عهده موسسه خیریه می باشد.این هزینه شامل هزینه ایاب ذهاب بین استانی، اسکان، وعده های غذایی، اتوبوس های درون شهری و اساتید همراه کاروان در طول 3 شب و 4 روز می باشد.

2.هزینه تغذیه بین راهی و رفت وبرگشت به استان به عهده خود مددجو می باشد.

3.هر اتوبوس شامل 44 نفر زائر و یک مربی آقا و در صورت خانم بودن تمام کاروان یک مربی خانم (در کنار مربی آقا) می باشد.

4.زمان ورود کاروان به اسکان، از ناهار روز اول بوده و با صبحانه روز چهارم خاتمه پیدا می کند.

5.مبلغ مشارکت به صورت تسویه تا یک هفته قبل از حرکت به حساب موسسه واریز شده و فیش واریزی به شماره موسسه ارسال شده باشد.

6.اولویت در ثبت نام با زائر اولی ها بوده و به عهده مسئول کاروان می باشد.

7.اسکان مشهد مقدس مجتمع جوادالائمه واقع درچهارراه خسروی می باشد.

8.بیمه زائرین در بین راه (داخل اتوبوس بین شهری) به عهده موسسه خیریه و داخل مجتمع به عهده مسئول کاروان استان می باشد.

9.هماهنگی تمام امور و برنامه ریزی تمام سفر به عهده موسسه خیریه بوده و سرپرستی زائرین و رساندن به برنامه موسسه به عهده مسئول کاروان استان می باشد.

ثبت نام در طرح

گزارش طرح زیارت

در نمودار زیر می توانید از سال 96 تا سال 98 میزان شرکت کنندگان زائر اولی رو مشاهده نمایید.

نمودار طرح زیارت

گزارش تصویری

ویدیو گزارش تصویری از طرح زیارت