طرح دعوت

معرفی طرح شرایط ثبت نام در طرح ثبت نام در طرح گزارش طرح گزارش تصویری توضیح طرح دعوت در راستای فروعات دینی من جمله نماز و حجاب اسلامی، اقدام به برگزاری جشن های تکلیف در مناطق محروم با برنامه ای با نشاط و آموزنده خاطره ای خوش از ورود به سن بندگی برای دختران و […]