توضیح طرح سعادت

از آنجائیکه غالب جمعیتی کشور عزیزمان،ایران از لحاظ سنی در شرف ازدواج قرار دارد و و پشت نوبتی هاي ازدواج در کمیته امداد امام خمینی (ره)هر سال اضافه می گردد با اجراي طرح سعادت می توان از جمعیت پشت نوبتی این نهاد کم کرد.
موسسه خیریه حضرت رقیه (س) با مشارکت قرار گاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در سال 1398 تعداد 1300 جهیزیه را در مناطق محروم کشور و حاشیه کلان شهرها توزیع نماید

شرایط ثبت نام در طرح سعادت

بعد از برگزاري جلسات کارشناسی با نهادهاي حمایتی در خصوص اهداي جهیزیه به نوعروسان نیازمند، طرفین به یک جمع بندي در
خصوص یک لیست واحد مربوط به جهیزیه می رسند.
هر پکیج جهیزیه شامل 16 عنوان کالاي اساسی می باشد.
کالاهاي موجود در این لیست از ضروریات یک زندگی جدید می باشد و سعی شده تمام کالاها در این لیست از کالاهاي تماما ایرانی
استفاده گردد تا بتوانیم در تحقق شعار حمایت از تولید داخل قدمی هرچند کوچک برداریم

برای هماهنگی با واحد پشتیبانی جهت ثبت سفارشات با شماره 8-02144939003 تماس بگیرید.

گزارش طرح سعادت

بنیاد خیریه حضرت رقیه (س) طرح هاي سعادت را از سال 1395 آغاز کرد. نمودارهاي رشد و کاهش این طرح را در شکل زیر مشاهده نمایید باید ذکر کنیم در طول این سالها بنیاد خیریه حضرت رقیه(س) در سایه مشکلات تحریم توانست به تعهدات خود به نهاد هاي حمایتی عمل نماید

گزارش تصویری

ویدیو گزارش تصویری از طرح سعادت