طرح ضیافت

توضیحات

در راستای برگزاری جلسات دانش‌افزایی اساتید هیأت علمی دانشگاه‌ها، وفق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دوره طرح ضیافت اندیشه تابستان 99 اساتید دانشگاه یزد به دلیل شرایط بهداشتی موجود در کشور و استان، به صورت مجازی (تلفیقی برون‌خط و برخط) برگزار می‌گردد.

زمان ثبت نام: 99/05/29 تا 99/06/04

لینک ثبت‌نام: (سایت ضیافت)

توجه:

1) هر متقاضی فقط در یک دوره مجاز به ثبت نام می‌باشد.
2) نوع کاربری ورود به سایت بایستی «فراگیر» انتخاب شود.

پس از ثبت‌نام در سایت ضیافت اندیشه؛ لازم است اساتید محترم در «آدرس سامانه مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان» مجدد ثبت نام نموده و درس‌های مشخص شده دوره ثبت‌نامی خود را گذرانده و گواهی‌های لازم را دریافت نمایند.

3) شرط ورود به جلسه برخط اتمام تمامی کلاس‌های مرحله قبل و گرفتن گواهی‌های مربوطه می‌باشد.

4) پس از سپری نمودن جلسه برخط، گواهی اتمام دوره طرح ضیافت صادر می‌گردد.

%
سرمایه جمع شده
  • 2000000 تومانمبلغ مورد نیاز