درباره ما

همگی برای گسترش مهربانی مسئولیم و خوشحالیم

موسسه خیریه حضرت رقیه (س) از سال ۱۳۸۰ با کمترین امکانات ماموریت خدمت رسانی و محرومیت زدایی در کشور را آغاز کرد. و اکنون با برخورداری از یک تیم ۳۰ نفره جوان و پر از امید مشغول ماموریت های سخت در امر محرومیت زدایی را ادامه می دهد.

تمام موسسات خیریه ،گروه‌های جهادی و ارگان های دولتی می توانند با ما در این عرصه به صورت مشارکتی همکاری داشته باشند و طرح های خود را در زمینه محرومیت زدایی و خدمات رسانی در مناطق محروم کشور به سرانجام برسانند.

  • 0+

    داوطلب

  • 0+

    سرمایه جمع شده

  • 0+

    کمک های مالی

ما به 12000پروژه خیریه برای
2 میلیون نفر در سراسر ایران کمک کردیم

آخرین اخبار

با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان و خانواده ها در تکاپو و جنب و جوش خرید مایحتاج و روزانه هستند اما ما، در گوشه و کنار این شهر و روستاهای محروم و دورافتاده خانواده هایی را میشناسیم که در حسرت حتی یک غذای گرم هستند به همین خاطر بسته غذایی برای مناطق محروم تهیه کردیم.

کمک مالی کنید

تومان
مقدار را وارد کنید:
نقشه فعالیت های موسسه در کل کشور
get

نقشه فعالیت های در کل کشور

ما در ایران نیاز به داوطلب داریم

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer