معرفی خیریه

 بـنیاد خیـریه حضـرت رقیـــه (س) در راسـتای ارائـه خـدمات اجتـماعی و مـحرومیـت‌زدای کــشور؛ در سـال ۱۳۸۶ تأسیس و با بهـره‌گیری از تیم جوان و مؤمن انقـلابی تاکنون در این عرصـه در حال فـعالیت می‌باشـد
این بنیاد در قالب ۱۴ طرح خدمات خود را با مشارکت نهادهای حمایتی و خیریه‌ها در سطح مناطق مـحروم کشور ارائه می‌نماید .کلیه نهادهای حمایتی، نهادهای دارای مسئولیت اجتماعی، خیریه‌ها، مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی و خیرین می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه مشترک از خدمات ۱۴ گانه این بنیاد برای محرومین مناطق خود بهره ببرند