توضیح طرح دعوت

در راستای فروعات دینی من جمله نماز و حجاب اسلامی، اقدام به برگزاری جشن های تکلیف در مناطق محروم با برنامه ای با نشاط و آموزنده خاطره ای خوش از ورود به سن بندگی برای دختران و پسران مددجو انجام خواهد شد در ابتدای ورود به جشن، بسته کامل تکلیف به آنها اهدا شده و در طی برنامه به برگزاری مسابقات جوایز به آنها اهدا میشود.

شرایط ثبت نام در طرح دعوت

1.مبلغ پک تهیه شده

2.هزینه حمل و نقل بالای ۵۰۰بسته بر عهده خیریه  می باشد.

3.باتوجه به محدود بودن  ظرفیت طرح ,اولویت با نهادی است که زودتر ثبت نام نموده و تسویه مالی نماید.

4.مبلغ تعیین شده باید به حساب خیریه  واریز  و  فیش واریزی از طریق پیام رسان واتساپ به شماره 09129677488 ارسال فرمایید

ثبت نام در طرح

گزارش طرح دعوت

در نمودار زیر می توانید شاهد رشد تعداد نفرات شرکت کننده در جشن نازدانه هاي خدا هستیم و این نشان دهنده آن هست که کمیته امداد سراسر استان ها استقبال زیادي از این طرح کرده اند

نمودار طرح دعوت

گزارش تصویری

ویدیو گزارش تصویری از طرح دعوت