بایگانی دسته بندی برای دسته بندی نشده

طرح معرفت 1400

طرح معرفت 1400

مهلت ثبت نام تا پایان طرح معرفت برای مشاهده لیست پک کلیک کنید شرایط ثبت نام در طرح معرفت  1400 1- مبلغ پک تهیه شده 2.000.000 ریال می باشد سهم مشارکت موسسه خیریه 300.000 ریال…
طرح ضیافت

طرح ضیافت

مهلت ثبت نام تا پایان طرح ضیافت برای دیدن در سایز بزرگ کلیک کنید شرایط ثبت نام در طرح ضیافت 1400 1- مبلغ پک تهیه شده 4.000.000 ریال می باشد سهم مشارکت موسسه خیریه 500.000…