پیشنهاده

پیشنهاده در بخش پیشنهاده همیشه سعی میکنیم پیشنهاداتی با منافع مادی و معنوی برای شما داشته باشیم 1 / پیشنهاده تامین مالی تهیه سرویس بهداشتی برای معابر عمومی،مناطق محروم، مناطق آسیب دیده از بلای طبیعی و… با نگاه خیرخواهانه ( از 1000 تومان تا هر مبلغی که مد نظرتان هست )  2 /پیشنهاده گرفتن اسپانسر […]