کاتالوگ خیریه

برای دریافت کاتالوگ معرفی خیریه حضرت رقیه(س) فایل زیر را دریافت نمایید.