مشارکت در کمک هزینه زائر اولی ها

خیرین عزیز جهت شرکت و همدلی در برنامه “طریق” میـتوانید کـمک های خود را جهـت اعزام زائر اولی ها به پیـاده روی اربعین و کربـلای مـعلی را از درگـاه زیـر پرداخت نمایید.

ثبت نام زائر اولی ها

دوستان عزیزی که زائر اولی هستند میتوانند با تکمیل فرم ثبت نام در این طرح شرکت نمایند .