پیشنهاده

در بخش پیشنهاده همیشه سعی میکنیم پیشنهاداتی با منافع مادی و معنوی برای شما داشته باشیم

1 / پیشنهاده تامین مالی تهیه سرویس بهداشتی برای معابر عمومی،مناطق محروم، مناطق آسیب دیده از بلای طبیعی و… با نگاه خیرخواهانه ( از 1000 تومان تا هر مبلغی که مد نظرتان هست ) 

2 /پیشنهاده گرفتن اسپانسر برای محصولات مجوعه فنی مهندسی حامی (شما میتوانید پشتوانه ی مالی محصولی رو برعهده داشته باشید که بر روی اون محصول تبلیغ برند شما تعبیه خواهد شد)