[gravityform id="1" title="true"]

‌خیرین عزیز می توانید کمک های خود را،که صرف کمک هزینه زائرین جهـت اعزام به کربلای معـلی میشود را از طریق درگاه زیر پرداخت نمایید.