ویژه ساخت و تعمیر منزل نیازمندان

ویژه ایجاد اشتغال و حمایت از تولید در کشور

ویژه تبدیل اقلام دست دوم به نو برای نیازمندان

ویژه حمایت از بیماران نیازمند سرار کشور

ویژه اهدای اقلام خوراکی عید نوروز

ویژه اهدای اقلام خوراکی در ماه رمضان 

ویژه تجهیز مجتمع های فرهنگی

ویژه اهدای جهیزیه به نیازمندان سراسر کشور

ویژه اهدای فطریه و کفاره به نیازمندان

طرح اجابت

ویژه اهدای گوشت قربانی به نیازمندان

ویژه اعزام نیازمندان به سفر مشهد

طرح اکرام

ویژه اهدای مبالغ ماهیانه به نیازمندان سراسر کشور

ویژه اهدای جهیزیه به نیازمندان سراسر کشور

ویژه آزادسازی زندانیان سراسر کشور