آدرس :تهران _تهرانسر _شهرک استقلال_ خیابان دکتر عبیدی _پلاک 63 _دفتر موسسه خیریه حضرت رقیه (س)

آدرس :تهران _تهرانسر _شهرک استقلال_ خیابان دکتر عبیدی _پلاک 63 _دفتر موسسه خیریه حضرت رقیه (س)